Przejdź do treści

Zarządzanie obiektem

Świadczymy kompleksową obsługę techniczną obiektów dla wszystkich branży i sektorów gospodarki w Polsce. W zakres usług wchodzi:

Całodobowe pogotowie techniczne

Przeprowadzamy naprawy urządzeń i sprzętu w momencie wystąpienia uszkodzenia lub awarii. Podejmujemy działanie na podstawie zgłoszenie od Klienta i reagujemy w uzgodnionym czasie. Działamy w 3 trybach: krytycznym, pilnym, normalnym (standardowym).

Konserwacje instalacji technicznych

Bieżące usuwanie awarii to nasza główna specjalizacja. W ramach tej oferty zapewniamy utrzymanie w pełnej sprawności technicznej nieruchomości oraz zainstalowanych na jej terenie instalacji, urządzeń i systemów.

Obsługa prewencyjna obiektów

Przeprowadzamy okresowe kontrole i naprawy. Dzięki planowaniu działań, naprawy można prowadzić w dogodnym terminie, unikając dezorganizacji pracy Państwa firmy.

zarządzanie-obiektem

Infolinia: +48 693 667 667

FIRSTPFM

Nasza oferta

Analiza, przetwarzanie i doradztwo. Konserwacja separatorów, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji zimnej i ciepłej wody.

Konserwacja instalacji gazowych: zawory odcinające, zawory klapowe, stacje redukcyjno-pomiarowe, kontrola szczelności instalacji.

Konserwacja instalacji elektrycznej: rozdzielnice administracyjne, zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, różnicowo prądowe, oświetlenie wewnętrze, zewnętrzne, wymiana źródeł światła , oświetlenie awaryjne, pomiary instalacji.

Konserwacja wentylacji i klimatyzacji: wentylatory dachowe, wentylatory kanałowe, kanały wentylacyjne, sterowniki, filtry, kontrola kamerą wizyjną, zawory odcinające, konserwacja sprężarek oraz chłodnic.

Detekcja tlenku węgla, Instalacje Tryskaczowe, SAP kontrola detektorów, sygnalizatorów akustycznych, kontrola dzwonu alarmowego, czujniki, testy instalacji, konserwacja instalacji hydrantowej, kontrola centrali p.poż oraz czujek.

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania: konserwacja zaworów odcinających, regulacyjnych, zaworów bezpieczeństwa, konserwacja naczyń przeponowych, czyszczenie odmulaczy, konserwacja kotłów, wymienników i zasobników CWU

Konserwacja szlabanów, bram ogrodzeniowych i garażowych. Kontrola i wymiana siłowników, wymiany oleju, czujników. Konserwacja automatyki, siłowników, kontrola fotokomórek, konserwacja radiolinii, bramy elektryczne i segmentowe.

Świadectwa charakterystyki energetycznej. Audyty energetyczne i termomodernizacyjne. Doradztwo techniczne w zakresie modernizacji i eksploatacji instalacji sanitarnych oraz energetycznych.

Konserwacja instalacji klap dymowych, czujek, siłowników, centralek, konserwacja przegród przeciwpożarowych, sygnalizatorów, czujników, elektromagnesów.

Sprawujemy szeroko pojętą techniczną opiekę nad budynkami. W szczególności zajmujemy się obniżaniem kosztów ich utrzymania, podnoszeniem jakości oferowanych w nich usług i optymalizacją procesów.

Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, którzy prowadzą i nadzorują bieżącą obsługę obiektów. Planują krótko- i długookresowe cele oraz sposoby ich realizacji, aby zachować nieruchomości w jak najlepszym stanie i stale podnosić wartość rynkową obiektu. 

Doradzamy w zakresie efektywnego zarządzania nieruchomościami oraz związanymi z tymi usługami infrastrukturalnymi. Redukujemy koszty prowadzenia biznesu i optymalizujemy procesy, a także doradzamy w kwestiach związanych z opłatami i podatkami.

FACILITY MANAGEMENT
100%
PROPERTY MANAGEMENT
86%
CONSULTING
92%

Gwaracja jakości FM

Nasz model biznesowy jest zaprojektowany tak, aby zapewnić kompleksową, płynną i elastyczną obsługę wszystkich obiektów i powiązanych z nimi urządzeń.

Gwarantujemy, że jakość świadczonych przez First PFM usług jest zgodna z istotnymi dla Klientów parametrami jakościowymi określonymi w umowie SLA.

Nasi Klienci otrzymują systematyczne raporty na podstawie danych zebranych w trakcie audytów fm oraz zestawienia generowane z naszego systemu do przetwarzania zgłoszeń.

Porównujemy procesy i praktyki stosowane przez naszą firmę z regułami stosowanymi w branży. Wyniki analizy służą nam jako podstawa doskonalenia usług w First PFM.