System IT Facility Management

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania obiektami

Syenbi to scentralizowana platforma informatyczna, przeznaczona do tworzenia, przetwarzania i zarządzania informacjami związanymi z procesami technicznej obsługi nieruchomości / obiektu.

Dedykowane obiekty

1

przemysł

2

energetyka

3

paliwa

4

banki

5

usługi

system-it-facility-management

System IT cechuje się dużymi możliwościami modernizacji, dzięki temu możemy zapewnić:

zarządzanie kosztami

monitorowanie przepływów finansowych

 

 • koszty serwisów
 • koszty modernizacji i remontów
 • koszty przeglądów
 • koszty inwestycji
 • koszty usług
 • koszty mediów
 • koszty materiałów
 • koszty narzędzi/urządzeń
 • monity przekroczeń
 • w poszczególnych usługach
 • w poszczególnych lokalizacjach
 • SLA/ KPI definiowane przez Klienta i automatycznie zapisywane w systemie pod danym zgłoszeniem

 

 • w poszczególnych usługach
  • w poszczególnych zgłoszeniach

aplikacja śledząca podjazd grupy serwisowej i zakończenie prac

 • dane historyczne
 • bieżąca informacja
 • szybka wymiana informacji pomiędzy menedżerami, podwykonawcami, serwisami
 • Powiadomienia o zbliżających się przeglądach
 • Monitorowanie harmonogramu
 • protokołów odbioru, druków

realizacji i reklamacji

 

 

 • zarządczych
 • zestawienie kosztów
 • zestawienie czasów reakcji i realizacji
 • Harmonogramy prac
 • indywidualna konfiguracja zestawienia danych

uwzględniająca potrzeby Klienta