Całodobowe pogotowie techniczne

Przeprowadzamy naprawy urządzeń i sprzętu w momencie wystąpienia uszkodzenia lub awarii. Podejmujemy działanie w oparciu o zgłoszenie od Klienta i reagujemy w uzgodnionym czasie. Działamy w 3 trybach: krytycznym, pilnym, normalnym (standardowym).

Konserwacje instalacji technicznych

Bieżące usuwanie awarii to nasza główna specjalizacja. Mieści się w tym też utrzymanie w pełnej sprawności technicznej nieruchomości oraz zainstalowanych na jej terenie instalacji, urządzeń i systemów.

Obsługa prewencyjna obiektów

Przeprowadzamy okresowe kontrole i naprawy. Dzięki planowanym przez Spółkę działaniom naprawy można prowadzić w dogodnym terminie unikając dezorganizacji pracy Państwa firmy.

Podejmujemy wyzwania w każdej branży i niszy rynkowej

Nasza oferta

Instalacje Sanitarne

Analiza, przetwarzanie i doradztwo. Konserwacja separatorów, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji zimnej i ciepłej wody.

Instalacje Gazowe

Konserwacja instalacji gazowych: zawory odcinające, zawory klapowe, stacje redukcyjno-pomiarowe, kontrola szczelności instalacji.

Instalacje Elektryczne

Konserwacja instalacji elektrycznej: rozdzielnice administracyjne, zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, różnicowo prądowe, oświetlenie wewnętrze, zewnętrzne, wymiana źródeł światła , oświetlenie awaryjne, pomiary instalacji.

Wentylacje i Klimatyzacje

Konserwacja wentylacji i klimatyzacji: wentylatory dachowe, wentylatory kanałowe, kanały wentylacyjne, sterowniki, filtry, kontrola kamerą wizyjną, zawory odcinające, konserwacja sprężarek oraz chłodnic.

Systemy Przeciwpożarowe

Detekcja tlenku węgla, Instalacje Tryskaczowe, SAP kontrola detektorów, sygnalizatorów akustycznych, kontrola dzwonu alarmowego, czujniki, testy instalacji, konserwacja instalacji hydrantowej, kontrola centrali p.poż oraz czujek.

Instalacje Grzewcze

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania: konserwacja zaworów odcinających, regulacyjnych, zaworów bezpieczeństwa, konserwacja naczyń przeponowych, czyszczenie odmulaczy, konserwacja kotłów, wymienników i zasobników CWU

Systemy Oddymiania

Konserwacja instalacji klap dymowych, czujek, siłowników, centralek, konserwacja przegród przeciwpożarowych, sygnalizatorów, czujników, elektromagnesów.

Bramy i Szlabany

Konserwacja szlabanów, bram ogrodzeniowych i garażowych. Kontrola i wymiana siłowników, wymiany oleju, czujników. Konserwacja automatyki, siłowników, kontrola fotokomórek, konserwacja radiolinii, bramy elektryczne i segmentowe.

Doradztwo techniczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej. Audyty energetyczne i termomodernizacyjne. Doradztwo techniczne w zakresie modernizacji i eksploatacji instalacji sanitarnych oraz energetycznych.

Pracujemy 24/7 365 dni w roku
Infolinia: +48 691 498 308